comités

« La transformation numérique en Inde »


À PROPOS DES COMITÉS INDE IGF 2021

Non Nom du comité Membres du comité
1 Comité de coordination et d'organisation
 • Shri Anil Kumar Jain, président
 • Shri TV Ramachandran, vice-président
 • Dr Jaijit Bhattacharya, vice-président
 • Pr Rajat Moona, Vice-Président
 • Mme Amrita Choudhury
 • Données Shri Ajay
 • Shri T Santhosh
 • Shri Anupam Agarwal
 • Shri Satish Babou
 • Mme Seema Khanna
 • Shri Bhanupreet Singh Saini
 • Shri Deepak Mishra
 • Mme Sarika Guliani
 • Shri Mahesh Kulkarni
 • Shri Santanu Acharya
 • Shri Shubham Saran
2 Le Secrétariat
 • Président – Shri Shubham Saran Courriel – shubham@nixi.in
 • Mentor – Dr Jaijit Bhattacharya Courriel – jaijit@indiaigf.in
3 Comité des finances
 • Président – Shri Santanu Acharya Courriel – santanu@indiaigf.in
 • Mentor – Pr Rajat Moona Courriel – rajat@indiaigf.in
 • Membres - Mme Deepika Panwar Shri Nitin Sharma Shri Arvind Chaudhuri
4 Comité des événements pré-IIFG21
 • Président – Données du Dr Ajay Courriel – ajay@data.in
 • Mentor – Dr Jaijit Bhattacharya Courriel – rajat@indiaigf.in
5 Comité de communication
 • Président – Mme Seema Khanna Courriel – Semya@indiaigf.in
 • Mentor – Pr Rajat Moona Courriel – rajat@indiaigf.in
6 Comité thématique
 • Président – Mme Amrita ChoudharyCourriel – amrita@indiaigf.in
 • Mentor – Shri TV Ramachandran Courriel – ramachandran@indiaigf.in
 • Membres - Shri Anand Raje Shri Anupam Agrawal Shri Debashish Bhattacharya Shri Deepak Mishra Mme G Ihita Mme Gayathri Khandadai Dr Govind Kazim Rizvi Shri K. Mohan Raidu Dr N. Sudha Bhuvaneswari Shri Pradeep Kumar Varma Shri Samiran Gupta Shri Satish Babou Mme Shiva Kanwar Mme Shveta Kokash Shri Shubham Saran Shri Sriniva Chendi Shri T Santhosh
7 Comité d'accueil
 • Président – Shri Anupam AgarwalCourriel – anupam@indiaigf.in
 • Mentor – Shri TV RamachandranCourriel – ramachandran@indiaigf.in
 • Membres - Shri Arun Moukarji Shri Anand Gupta Shri Abhijit panique Mme Amrita Chaudhary Mme Neema S Kumar Shri Satish Babou Shri Sushanta Sinha
8 Commission des relations internationales
 • Président – Shri Shubham SaranCourriel – shubham@nixi.in
 • Mentor – Shri T SanthoshCourriel – santhosh@indiaigf.in
 • Membres - Mme Avinash Kaur Mme Prerna Kapoor
9 Comité régional des langues
 • Président – Mme Sarika GulyaniCourriel – sarika@indiaigf.in
 • Mentor – Shri Mahesh KulkarniCourriel – mahesh@indiaigf.in
 • Membres - M. Harish Chowdhary
10 Comité des communicateurs de données
 • Président – Shri Satish BabouCourriel – satish@indiaigf.in
 • Mentor – Shri TVRamachandranCourriel – ramachandran@indiaigf.in
 • Membres - Mme Amrita Choudhury Shri Sriniva Chendi Shri K. Mohan Raidu Dr N. Sudha Bhuvaneswari Shri Anand Raje Shri Anupam Agrawal Shri T Santhosh Shri Shubham Saran Mme G Ihita Dr Govind Mme Shveta Kokash Mme Gayathri Khandadai Shri Pradeep Kumar Varma Mme Shiva Kanwar Kazim Rizvi Shri Deepak Mishra Shri Debashish Bhattacharya Dr Jaijit Bhattacharya Shri TV Ramachandran
11 Comité de marketing
 • Président – Dr Deepak Mishra, ICRIERCourriel – deepak@indiaigf.in
 • Mentor – Shri Anil Kumar JainCourriel – anil@indiaigf.in
 • Membres - Shri Mahesh Kulkarni Shri Gangesh varma Mme Isha Suri Shri Deepak Maheshwari Shri Kaustav monsieur
12 Comité de recherche
 • Président – Shri Bhanupreet Singh SainiCourriel – bhanupreet@indiaigf.in
 • Mentor – Shri Satish BabouCourriel – satish@indiaigf.in
 • Membres - Shri Yash Razdan Shri Aditya Gupta M. Mohit BatraM. Shiva Upadhyay
12 Rapporteurs
 • Membres - M. Adarsh ​​BU M. Ajay DM Mme Avinash Kaur Mme Geethanjali M. Gorav Vashisth M. Harish Chowdhary Mme Kaarika Das Mme Lavanya P M. Mohit Batra M. Shiva Upadhyay Mme Shradhanjali Sarma Mme Shveta Kokash